laptop văn phòng, cầm đồ... < 2tr

Laptop Lenovo 80G0

Giá cũ: 2.300.000

Laptop Toshiba Dynabook R63 Core i5-6200U

Giá cũ: 5.900.000

Giá KM: 4.500.000 VNĐ

asus EeePC x101

Giá cũ: 2.300.000

dell inspiron 640m máy trắng đẹp, chạy cpu core i2

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

fujitsu s8230 core 2 mỏng đẹp

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 1.600.000 VNĐ

Toshiba l310 Core 2 Duo 2.0

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 1.900.000 VNĐ