IBM-Lenovo

Ibm t400 p8400 2.3Ghz (ngang core i3)cache 4m > core i

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

IBM R40

Giá cũ: 900.000

Lenovo 3000n100

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 2.200.000 VNĐ

Lenovo v470c – Core i3 2350M

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 4.700.000 VNĐ

Lenovo B575 – 2 Card hình mạnh

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 2.600.000 VNĐ

Lenovo G360 – core i3, 2 card hình

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 3.800.000 VNĐ