Toshiba

Toshiba l745 – Core i3,Card hình 1gb

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 4.400.000 VNĐ

Toshiba l310 Core 2 Duo 2.0

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 1.900.000 VNĐ

Toshiba C640 – Core i3 M380

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 3.600.000 VNĐ

Toshiba M6 – cấu hình cao

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 1.800.000 VNĐ

Toshiba p105

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 1.600.000 VNĐ

Toshiba M300 – Core 2 Duo T8100

Giá cũ: Liên Hệ

Giá KM: 3.200.000 VNĐ